محکم – تنگ نمایشنامه نیویورک خانواده

محکم – تنگ: نمایشنامه نیویورک خانواده بازیگری بازیگران سینمای بازیگر هنرپیشه نیویورک خانواده نمایش

گت بلاگز اخبار اجتماعی یادداشت عباس عبدی در باره پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون

عباس عبدی در روزنامه اعتماد در باره پخش مستندی در تلویزیون که در آن دختری نوجوان در باره پخش فیلمهای رقصیدن خود در اینستاگرام اعتراف می کند،نوشت: آسیب ها به خو

یادداشت عباس عبدی در باره پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون

یادداشت عباس عبدی در باره پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون

عبارات مهم : احساس

عباس عبدی در روزنامه اعتماد در باره پخش مستندی در تلویزیون که در آن دختری نوجوان در باره پخش فیلمهای رقصیدن خود در اینستاگرام اعتراف می کند،نوشت: آسیب ها به خودی خود علت نمی شود که ما هر کاری را به نام مبارزه با آسیب های اجتماعی انجام دهیم و توجیه کنیم. هر عملی در چارچوب خودش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

یادداشت عباس عبدی در باره پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون

نيت صداوسيما يا هر كس ديگري توجيه كننده اعمال ارزش نيست. كسي كه چنين مستندي را پخش كرده بايد مسووليت اثرات سوء عملش را بپذيرد. اين برخوردها و دستگيري ها و تواب سازي ها فايده اي ندارد. اين رفتارها نه تنها مساله را حل نمي كند، بلكه تشديد مي كند. اينكه يك نفر را در تلويزيون بياوريم و گريه كند، آثار مخرب رواني دارد و همه خواهند گفت آیا دزدها و اختلاسگرها را نمي آوريد؟

اين عمل وقتي نتوانسته هيچ احساس همدلي اي در مخاطب ايجاد كند و بر عكس در اكثر مخاطبان احساس شديد منفي به وجود آورده، نشان مي دهد كه تهيه كنندگان اين برنامه ها چقدر از واقعيت اجتماعي و نيز كاركرد فضاي مجازي پرت هستند و ارتباط سالم و موثري با جامعه ندارند.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد در باره پخش مستندی در تلویزیون که در آن دختری نوجوان در باره پخش فیلمهای رقصیدن خود در اینستاگرام اعتراف می کند،نوشت: آسیب ها به خو

واژه های کلیدی: احساس | مخاطب | یادداشت | اعترافات | تلویزیون | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz